Vi vill arbeta för:

*En levande landsbygd, vilket förutsätter småskalighet och decentralisering

*Att det ska vara möjligt att helt eller delvis försörja sig på ett småbruk.

*Ett naturligt, giftfritt jordbruk och ett GMO-fritt Sverige.(utan genförändrade grödor)

*Bevara gamla värdeväxter och husdjursraser.

*Bättre kontakt mellan odlare och konsumenter.NYHETER

Nu är REKO här!


Nu startar REKO-ring Norrköping. Den finns på facebook och är är en försäljningsmöjlighet för småproducenter och köpmöjlighet för intresserade,utan mellanhänder. Man lägger ut vad man har att sälja och köparen beställer.
Överlämning sker torsdagar varannan veckan på parkeringen vid SMHI i Norrköping. Ojämna veckor.
Första utlämningsdagen är 1 mars kl. 18.00
I Liniköping finns REKO sedan ett år tillbaka torsdagar jämna veckor.
Läs mer på Facebook.

Ät kött från svenska betesdjur med gott samvete

Läs Småbrukarnas förbundsordförande, Jonas Wangstens debattartikel. klicka här

Facebook

Förbundet Sveriges Småbrukare finns även på Facebook!