Vargfrågan

Det har säkert inte undgått någon att en varg härjat på Vikbolandet.Vi blir nog tvungna att välja får eller varg. Vi skulle kunna återgå till att valla fåren med vallpojke/flicka eller herde, och ta in dem på nätterna.Skulle det rymmas inom denhär samhällsekonomin? Om inte så tycker jag att Småbrukarna ska agera mot ett etablerande av ett vargrevir i Östergötland.

Småbrukare

20 August 2011 @ 16:36

Lägg till ny post

Fyll i följande tecken i rutan nedan: CXMTV1