Slamspridning

I Corren stod en artikel torsd 1 nov:
http://www.corren.se/ostergotland/motala/artikel.aspx?articleId=6205035
Företaget Svenskt Vatten AB har till uppgift att sälja avfallet från våra reningsverk, som är starkt Cadmiumhaltigt. För att bli av med det betalar man bönderna och den som går lägst vinner "budgivningen". I det här fallet betalas en bonde i Motala 150:-/ton. Detta sprids ut för att bli vår framtida mat till oss och våra barn!

Som konsument är man näst intill tvingad att se hur de ansvariga, i sin omedvetenhet förgiftar våra odlingsmarker, i tron att vi gör det som någon slags miljöåtgärd. Det är ett faktum att rötslam innehåller höga halter av Cadmium, ett av våra värsta miljögifter, som har egenskapen att det upplagras i våra kroppar och inte förs vidare. Det finns otaliga läkare som varnar för dessa ökande halter som på ett smygande sätt åstadkommer en allt sjukare befolkning. Halterna i marken är allra högst kring de stora städerna just pga slamspridningen. Företaget Svenskt vatten vilseleder lantbrukare genom att kalla det för "Certifiering". Sanningen är att det är ett vansinnigt sätt att hantera ett avfallsproblem, genom att vi ska äta upp de gifter som reningsverken vill bli av med.

En del av problemet är att vi inte har separerade avlopp, mellan det nyttiga fekalierna (kiss och bajs) och industriavfall. Därigenom luras man genom att peka på att det är att "ta tillvara" den fosfor som grödan behöver, men talar inte om att vi samtidigt anrikar allt livsfarligt cadmium i vår mat och våra kroppar.

04 November 2012 @ 19:18

Lägg till ny post

Fyll i följande tecken i rutan nedan: D9XDQ9