Frödirektivet

Det kan vara av intresse för småbrukarna att se vad som bestäms i EU, och hur det påverkar den svenska politiken. Nu är det redan för sent, men läs gärna och bilda opinon mot direktivet 2009/145
www.demokritos.se/text, under "Frödirektivet"

07 April 2012 @ 18:48

Jag skall strax utreda förutsättningarna för småskaligt jordbruk i Östergötland som ett Leaderprojekt. Jag vill därför komma i kontakt med personer med erfarenhet av sådant. Jag vill göra personliga besök och intervjua människor med erfarenhet av trakten, odlingen, och annat i anslutning till det. Det kan vara intressanta miljöer osv...
Jag ser framför mig en samhällsförändring som, pga oljebrist, innebär att småskalig odling får ett uppsving och en återflyttning till landsbygden blir nödvändig (Ruralisering). olov.fahlander@gmail.com

07 April 2012 @ 18:55

Lägg till ny post

Fyll i följande tecken i rutan nedan: R9NFG6