Årstämma i Örebro 2014

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

På förbundets årsstämma 12/4, samlades på Café Skogen i Örebro, ett 45- tal medlemmar varav 8 från Östergötland.
På sedvanligt sätt blev det kaffe med tilltugg och mingel då vi anlände.

Stämman öppnades med välkomsttal av ordf. Jörgen Leufstedt. Han berättade att ekonomin nu är i balans. Då hela året gått åt till att sanera ekonomin, har det ej blivit så mycket verksamhet utåt. Vid ett tillfälle hade man dock blivit kallad till politiker från olika partier, för informellt samtal och utfrågning om Förbundets (FB) verksamhet. Mötet hade varit mycket stimulerande. Man talade fritt och obundet med varandra och upplevde att dessa politiker hade ett verkligt intresse för våra frågor.

Jörgen hade också varit på jordbrukskonferens i Malmö, samt har också tagit kontakt med Nordbruk för att hitta gemensamma frågor att driva.
Ser man framåt, betonade Jörgen, måste vi marknadsföra oss bättre och mer. Ekonomin måst också fortsatt förbättras. Man ska delta i debatter, träffa politiker, delta i mediadebatter, ha interna träffar för att få uppslag. Vi måste fråga medlemmarna "Vad vill ni ha?". Vi måste ut på sociala medier tex Facebook.

Efter välkomsttal trädde dagens ordf. för stämman fram, Anders Svärd, som varit riksdagsman för C och medlem i kommunstyrelsen i Kumla.
Han berättade på ett medryckande sätt om Örebro läns alla kommuner. Härvid framhölls speciellt att Örebro kommun verkar ha en ljus framtid f.n.
som logistiskt centrum för gods bl.a. Många vägar och järnvägar möts där. Flygplatsen ska byggas ut och en stor arbetsgivare är universitetssjukhuset.

Därefter startade förhandlingarna. Värt att notera, än en gång, är att ekonomin är i balans, t.o.m. med lite råge. Det kan leda till mer utåtriktad verksamhet. Man har börjat nå ut till fler unga medlemmar.
Ett uppslag är också att söka stöd för projekt från olika stiftelser.

Kontakt har tagits med län som saknar kontaktombud, har vilande lokal förening eller ingen förening alls. Det behövs en ökad geografisk täckning av förbundet. Nätverk ska byggas genom kontakter med föreningar som har närliggande intressemål.

FB har lämnat remissvar och skrivelser, samt varit rådgivare till medlemmar i olika ärenden.
Medlemsavgiften beslutades förbli 300 kr/år.
Man ska verka aktivt för att återansluta medlemmar som gått ur FB.

Jörgen valdes till ordf. för ytterligare ett år. Håkan Thornell valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen. Stefan Thorslund och Kjell Eriksson kvarstår som suppleanter och Kjell Beims valdes in i valberedningen och till revisorsuppleant. Alla dessa fyra representerar Östergötland.

Några motioner hade ej inkommit, men en del brev.
Ett handlade om bidrag till kurser för motorsågskörkort. Två st handlade om GMO.
Vår skrivelse om försoning med Rune Lanestrand på FB nivå togs upp och det beslutades att styrelse skulle verkställa det. Någon opponerade sig och någon tyckte att Lanestrand ska inbjudas som gästskribent i Småbrukaren.
Stämman genomfördes i övrigt väl av dagens ordförande som bidrog ibland med humoristiska kommentarer. Jag upplevde stämman som trevlig, maten var god och personalen mycket vänliga, effektiva och serviceinriktade.

Stefan Thorslund
Ordf. för Småbrukare i Östergötland