Föredrag om permakultur

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

Söndagen den 17 november samlades vi i Naturcentrum i Linköping för att lyssna på Jan Gustafson-Berge. Det blev ett välbesökt föredrag och vi skulle nu få reda på vad permakultur är för något.

Till att börja med kommer ordet permakultur från permanent agrikultur. Med det menas en helhetssyn på sättet att leva. Vår föredragshållare kallar det ett designverktyg för hållbara miljöer.
Han visade bilder på väggen med de teoretiska uppställningarna varvat med bilder på praktiska exempel från hans hus med trädgård och omgivningar i Lövudden, Hannäs.

Jan menade att det finns 3 huvudsyften: omsorg om jorden, omsorg om människan och en rättvis fördelning av jordens resurser. Detta bör genomsyra det mänskliga levandet.

Man utgår från vad behovet är och vilka resurser som finns. Man kan sammanfatta permakultur som att göra så bra som möjligt, med så lite energi som möjligt och lämna allt i bättre skick än det var innan.

Jan kallar sitt Lövudden för en fossil frizon. Han har satt upp solfångare, använder elgräsklippare, tar vara på rivningsvirke, har grönsaksodlingar, toan ingår i kretsloppet och han ser till att vara sams med grannarna.

Åhörarna var undrande inför begreppet "stacka". Jan förklarade att med stacka (stapla, trava) menar man att få in mer på liten yta, effektivare användning av resurserna tex att odla flera grödor efter varandra, att samla vatten på flera sätt, odla på höjden mm. Tänka på att allt ska ha flera funktioner.

Sen gäller det att vidga verksamheten till samverkan med andra. Där kan man tänka sig bosättningar indelade i bioregioner, tex ett vattenavrinningsområde, där man samarbetar lokalt och där demokrati kan råda för människans välbefinnande.

Jan leder en kurs om permakultur på 7 träffar för den som vill fördjupa kunskaperna. Själv är han utbildad på området och jobbar på att bli permakulturdiplomerad.

Det känns inte som nya tankegångar, snarare gamla. Detta att ta vara på allt har varit självklart förr. Ett synsätt som vi behöver återerövra. Glädjen i att göra nytt av gammalt utan att köpa nytt.
Nytt är väl medvetenheten i de schematiska uppställningarna, och om att det enda bestående är dynamisk förändring.

Det var ett välfyllt och trevligt föredrag, kaffepaus med hembakat ingick också. Småbrukarnas ordförande Ingrid Harrström meddelade att det kommer att ordnas ett studiebesök, till våren, hos Jan Gustafson Berge vid Lövudden. Han passade genast på att då be om hjälp med råd om en ny bit mark som han ska börja odla.

Annonsering kommer att ske i Småbrukaren och på den här hemsidan.
Det finns även en förening för permakultur och dess hemsida permakultur.se

Eva Nordh Furenhed (hemsidesansvarig)