Årsmöte 2012

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

Lördagen den 18/2 hölls årsmöte för Småbrukare i Östergötland med ett 20-tal närvarande. Det var den dagen när vintern övergick i töväder. Vi började med en kaffestund, därefter inledde vår gäst, Staffan Danielsson, med att prata om arbetet i riksdagen med jordbruksfrågor. Han menade att de sista 25 åren varit ett misslyckande för svensk livsmedelsproduktion.
På 60-talet hade vi en självförsörjningsgrad på 100 %, nu är den under 50 % och 4-5 % är ekologisk odling. Importen av livsmedel har ökat på den inhemskas bekostnad.
Stelbenta djurskyddsbestämmelser gör också att många slutar med djur, och konsumenterna köper billigare importkött av djur som fötts upp under sämre förhållanden.
Åhörarna kom med frågor och kommentarer. Det verkar vara en utbredd uppfattning att inspektörer och tjänstemän fått för stor makt när det gäller djurskydd. Danielsson menade att djurägarens ställning är för svag, när man kan ta ifrån djuren efter 3 förelägganden, utan rättslig process där djurägaren får lägga fram sin syn.
Ett flertal exempel på orimligheter framkom. Sedan ställdes en fråga om ryktet att gränsen för gårdsstöd ytterligare skulle höjas, från 4 ha till 10 ha. Det trodde inte Danielsson var aktuellt.
Biogas diskuterades också. Det händer ju inte så mycket när det gäller traktorer och biogas.
Sammanfattningsvis menade föredragshållaren att det inte var så lätt för jordbruksminister Erlandsson att få gehör för en bra jordbrukspolitik i den här regeringen.
Staffan Danielsson tackades av vår ordförande Ingrid Harrström med ett ex av boken Svart jord av Gunnar Lindstedt.
Efter detta började årsmötesförhandlingarna.

En uppmaning till alla medlemmar som har e-postadress : skicka den till mig så får ni kallelser mm den vägen. Min e-postadress är
evafurenhed@hotmail.com

Eva Nordh Furenhed hemsidesansvarig