Årsmöte 2011

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

Den 19 februari hade Småbrukare i Östergötland årsmöte i Törnevalla med föredrag om vindkraftverk. Föredragshållare var Patrik Eriksson,som arbetar åt Ödeshögs kommun, och Bertil Persson, representant för Svenskt landskapsskydd.
Patrik Eriksson berättade att han har en gård utanför Ödeshög där han har ett vindkraftverk i liten skala. Nu planeras två områden, ett på var sida om fastigheten med ett antal stora vindkraftverk. Föredragshållarna var kritiska mot de här storskaliga anläggningarna och tog upp olägenheterna med dessa.
Vid Gränna planeras 22 st stora vindsnurror, och i hela Sverige 6000 st.
Bertil Persson visade en film med bla intervjuer med några som bor i närheten av vindkraftverk. De klagade över högt ljud, gränsvärdet för fastboende är 40 db, blinkande sken och faran med is som flyger iväg från vingarna.Ju fler snurror desto högre ljud. Det kan vara 40 db på 7 km avstånd. Säkerhetsavståndet är 400 meter.
Föredragshållarna menade att det är stor skillnad på ett kraftverk på gårdsnivå och på de storskaliga satsningarna. Kritik riktades också på placeringar i natursköna områden och vid kulturminnen som ex Brahehus.
En nackdel är också, menade man, att det inte går att spara el när det är överskott och när det är som kallast är det ofta vindstilla. Därför behöver man sk reglerkraft att ta till när det är underskott. Sverige är enda landet i EU där det går att bygga ut vattenkraften ytterligare. Man misstänker att det är därför som EU driver på om den sk Sydvästlänken, med ett stråk av stora kraftverksområden upp genom Sverige, för att få el söderut. Vill vi bygga ut fler älvar för att exportera el?

Därpå följde lite diskussion och mötet avslutades med att Ingrid Harrström överlämnade var sin bok, Svart Jord av Gunnar Lindstedt, till föredragshållarna.
Protokollet från själva mötet går snart att läsa på "Protokoll".

Eva Nordh Furenhed