Medlemsmöte - Biogasföredrag

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

Så har då medlemsmötet genomförts, den 2/10 enligt planerna. Först lite fika med prat och sedan kom vår föredragshållare Ruzena Svedelius. Hon är forskare på Alnarp och reste därifrån. Ruzena kommer ursprungligen från Tjeckoslovakien, där föräldrarna var lantbrukare.

Hon var från början intresserad av växtnäring och kom genom det in på biogas. Ruzena menar att, biogasen och restprodukten som blir, är en uppgradering av råvaran. När man eldar eller komposterar så försvinner det mycket näring, som man tillvaratar i biogasprocessen.

Det är viktigt med malningen. Ju mindre bitar desto bättre utvinning. Flis är för grovt.1 ton avfall blir 3000 kWh som motsvarar 300 liter bensin plus gödsel. Detta är med dagens metoder, men de kan bli effektivare. Användningen för småskalig biogas är värme och el. För att bli fordonsgas krävs ytterligare reningsprocess.

Hon berättade att den optimala värmen för biogasprocessen är 55 grader och vattenhalten 70% med PH 7. Ruzena anser att man har för mycket vatten, 75%, i nuvarande anläggningar. Det beror på tekniska fördelar. Hon har studerat enkla anläggningar i Kina och Vietnam. De består av en grop med avfall, ett tätt lock med en slang till något ballongaktigt, sedan en ledning till en gasspis.

Ruzena meddelade att det finns en tillverkare av små biogasanläggningar i Skåne. Han heter Fredrik Lundborg och företaget Flinga Biogas AB. Han arbetar framför allt med hästgårdar och har en hemsida på nätet. Hon tyckte vi borde göra ett studiebesök.

Efer att ha ätit av de goda sopporna, så övergick mötet till att diskutera förslagen till ändringar i förbundets stadgar. Enighet rådde om att vi även i fortsättningen vill ha 1 röst per medlem (vid förbundets årsstämma)- inte som föreslagits, att välja representanter. Stadgekommitténs förslag finns på Småbrukarens hemsida. Vårt förslag kommer att finnas på den här hemsidan efter 23 oktober.

Sedan diskuterades huruvida vi vill vara en egen förening, eller ingå i förbundet. Det verkade som att alla närvarande vill fortsätta att ingå i förbundet.

Eva Nordh Furenhed