Vi vill arbeta för:

*En levande landsbygd, vilket förutsätter småskalighet och decentralisering

*Att det ska vara möjligt att helt eller delvis försörja sig på ett småbruk.

*Ett naturligt, giftfritt jordbruk och ett GMO-fritt Sverige.(utan genförändrade grödor)

*Bevara gamla värdeväxter och husdjursraser.

*Bättre kontakt mellan odlare och konsumenter.NYHETER

Ny Reko-ring

Den 25 april är första utlämningsdagen för en ny REKO-ring iSöderköping. Fortsättning på torsdagar ojämna veckor.

I övriga Östergötland finns REKO-ringar i Motala, Mjölby, Linköping, Rimforsa, Kisa och Norrköping.

På facebook sker utbud och försäljningar av de lokalproducerade varorna. Man går med i en REKO-ring-grupp och där finns all information.

Detta är det största som hänt på länge för kontakten mellan mindre producenter och konsumenter!

Ät kött från svenska betesdjur med gott samvete

Läs Småbrukarnas förbundsordförande, Jonas Wangstens debattartikel. klicka här

Facebook

Förbundet Sveriges Småbrukare finns även på Facebook!